Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού
Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού «Ενιαία εικόνα και ταυτότητα για τα μνημεία και Μουσεία της Ελλάδας» ολοκλήρωσε τις διαδικασίες ανάδειξης των καλύτερων προτάσεων με γνώμονα την αναγνωρισιμότητα, την πρωτοτυπία και την αισθητική των προτεινόμενων συστημάτων λογοτύπησης και στόχο την εφαρμογή τους στους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μουσεία της Ελλάδας.
Τα βραβεία απέσπασαν:

Α΄ βραβείο : Η πρόταση με κωδικό 7510582 των Καλλιόπη Ζαφείρη και Μαρία Κατσίκα

Β΄ βραβείο : Η πρόταση με κωδικό 1744770 του Γιώργου Τσίτρα

Γ΄ βραβείο : Η πρόταση με κωδικό 4103140 των Ιωάννη Πέτρου και Κωνσταντίνου Τσιάχα

Έπαινος : Η πρόταση με κωδικό 3812127 των Χρυσή Λέκκα, Γεωργίου ΛουΪζη και Γεωργίου Τριανταφυλλάκου.

Έπαινος κοινού : Η πρόταση με κωδικό 6102168 του Ιωάννη Βεργίτση

Όλες οι προτάσεις που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό θα εκτεθούν στο Επιγραφικό Μουσείο, από τις 15 Μαρτίου εως τις 6 Απριλίου.