Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Τμήμα Μελετών και Συντηρήσεως Κτηρίων
Ελ. Βενιζέλου 57, 105 64 Αθήνα
Τηλ  +30 210 3722500
Fax  +30-2103252460
dask@tap.gr
www.tap.gr
Ώρες κοινού 12:00-14:00