Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού διοργάνωσε διαγωνισμό ιδεών για τη δημιουργία ενιαίας εικόνας και ταυτότητας των Μνημείων και Μουσείων της Ελλάδας.
Αξιολογήθηκαν προτάσεις για το λογότυπο “Μνημεία και Μουσεία της Ελλάδας”, τις εφαρμογές του, την ενιαία εξωτερική σήμανση καθώς και τη σήμανση των σημείων εξυπηρέτησης  επισκεπτών των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της Ελλάδας.
Ο διαγωνισμός έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος “Αναβάθμιση των υπηρεσιών σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία” και σκοπός του είναι να ενοποιηθεί η εικόνα και ταυτότητα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Ο διαγωνισμός ήταν ανοιχτός σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα (άνω των 18 ετών) και αφορούσε γραφίστες, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, εικαστικούς καλλιτέχνες και άλλες συναφείς ειδικότητες.